Figs : Pico Brogiotto Nero


Figs : Pico Brogiotto Nero

Figs : Pico Brogiotto Nero

Figs : Pico Brogiotto Nero

Figs : Pico Brogiotto Nero

Figs : Pico Brogiotto Nero

Figs : Pico Brogiotto Nero

Source : Neung Neung

เหลือ 15 กิ่งสุดท้าย // pico Brogiotto Nero ลอตที่2มาถึงแล้วนะคะ ราคากิ่งละ 800 บาท x 2 กิ่ง 1,400 บาทรวมส่งราคาเดิม *****สำหรับลูกค้าจองที่ยังไม่ได้ชำระเงิน สามารถชำระเงินได้แล้วนะคะ สงวนสิทธิ์จัดส่งสำหรับลูกค้าที่โอนเงินเข้ามาก่อนค่ะ ^___^.


Origin of FIG

Middle English fige, from Anglo-French, from Old Occitan figa, from Vulgar Latin *fica, from Latin ficus fig tree, fig
First Known Use: 13th century

Any plant of the genus Ficus, in the mulberry family, especially Ficus carica, the common fig. Yielding the well-known figs of commerce, Ficus carica is native to an area from Asiatic Turkey to northern India, but natural seedlings grow in most Mediterranean countries, where figs are used extensively, both fresh and dried. It is a bush or small tree with broad, rough, deciduous leaves.


Hundreds of different varieties are grown in various parts of the world. The fig was one of the first fruit trees to come under cultivation. Its fruit contains significant amounts of calcium, potassium, phosphorus, and iron.

No comments:

Post a Comment